Houdt u bij het aanvragen van onze voorlichtingen en het maken van uw roosters rekening met de volgende punten:

  1. De mentor, of een docent die de klas heel goed kent en ook lesgeeft, aanwezig is bij de voorlichting. Zodat deze, nadat wij weer weg zijn, de les kan na bespreken en weet wat er is besproken.
  2. Een les duurt op het VO en MBO 50 minuten en kost 75 euro per les. Op het PO duren de lessen 90 minuten en kost 150 euro per les.
  3. Er slechts 2 lessen tegelijkertijd gegeven kunnen worden.
  4. De voorlichters, wanneer er meerdere lessen op 1 dag gepland staan, in hetzelfde lokaal kunnen blijven. Dit i.v.m. de tijd die het kost om het lokaal in de gewenste opstelling te kunnen zetten.
  5. Het lokaal groot genoeg is om de hele klas in een U-vorm richting het bord en de beamer te kunnen plaatsen.
  6. Er in het lokaal een werkende beamer en aangesloten laptop aanwezig zijn.
  7. Er een bord aanwezig is waarop geschreven kan worden.
  8. Uw school valt in het werkgebied van COC Kennemerland.