COC Kennemerland geeft sinds 2016 voorlichtingen over verliefdheid en geaardheid aan groepen zeven en acht van basisscholen. Hoewel veel kinderen weten dat homoseksualiteit bestaat, wordt er weinig aandacht aan besteed in reguliere lessen. Dit terwijl het ministerie van OC&W het thema seksuele diversiteit wel heeft laten opnemen in de kerndoelen van basisschoolonderwijs: “Kerndoel 38: […] ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Met onze voorlichtingen willen wij het behalen van dit doel bereikbaar maken voor de basisscholen.

Aan de hand van een aantal educatieve spellen en het gesprek met de voorlichters leren de kinderen meer over homoseksualiteit, verliefdheid, respect en diversiteit. Daarnaast ondersteunen we scholen in het creëren van lessen die meer diversiteit uitdragen, door bijvoorbeeld kinderboeken met het thema homoseksualiteit te bespreken en bij rekensommen het verhaal over ‘Tim en Tom’ te laten gaan. Meer informatie over de kerndoelen seksuele diversiteit hier.

De lessen van COC Kennemerland worden gegeven door twee voorlichters en duren 90 á 100  minuten per klas. Voor elke les vragen we een vergoeding van 100 euro.
Voor aanvragen of het reserveren van een les, kunt u hier klikken.

Voor verdere vragen kunt eventueel mailen naar basisonderwijs@coc-kennemerland.nl.

Reacties van docenten op basisschool de Kring in Haarlem:

Hoe vond u de voorlichting in het algemeen?
“Fijn dat jullie op hun vragen ingingen. Goede uitleg en jullie waren erg open en dat is ook leuk voor de leerlingen.”

Sloot de voorlichting aan bij de leefwereld van de leerlingen?
“Ja, leuk dat er ook een interactief deel was met spelletjes. Persoonlijk verhaal van de voorlichters vond de klas heel interessant”

“Erg leuke, leerzame les waarin er genoeg ruimte voor leerlingen was om vragen/ervaringen te delen.”