≥10 % = LHBTI+*
Daar moet ook op school over gesproken worden

 

Primair Onderwijs  Voortgezet Onderwijs  MBO

 

* Lesbisch Homo Bi Transgender Intersekse

 

Uit recente onderzoeken blijkt dat veel jonge mensen die behoren tot de LHBTI+ gemeenschap het eng vinden om ‘uit de kast te komen’ op school. Veel van hen zetten dan ook deze stap (nog) niet. Gevoel van onveiligheid binnen de school en er niet over durven te praten is vaak één van de oorzaken, mede doordat dit onderwerpen zijn welke niet of onvoldoende besproken worden binnen de lessen.

 

Scholen kunnen een heleboel doen bij het creëren van een veilig klimaat. Voorlichtingen over gender en seksuele diversiteit zijn een essentieel onderdeel hiervan. Het COC Kennemerland werkt daar graag aan mee en onze gastlessen zijn gericht op alle leerlingen in de klas.